Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679— RGPD / GDPR

El dia 25 de maig de 2018, va finalitzar el període d’adaptació de la nova normativa sobre protecció de dades personals, el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, el qual és norma d’aplicació directa a tots els Estats membres de la UE i les seves disposicions afecten a totes les entitats de qualsevol mena que tractin dades de caràcter personal, amb la obligació que a la data indicada han d’haver implementat de manera efectiva totes les seves disposicions.

El nou Reglament, que ve a substituir a la Llei vigent 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, modifica substancialment la forma en que cal enfocar el tractament d’aquest tipus de dades.

Elements destacables de la nova normativa

 • Increment dels requisits per a la legitimitat dels tractaments
 • El consentiment explícit i informat dels afectats
 • L’establiment dels registres d’activitats de tractament de dades personals
 • La protecció de dades per defecte i en el disseny.
 • Avaluació d’impacte en els tractaments.
 • Avaluació de riscos i mesures de seguretat proporcionades
 • La nova figura del Delegat de Protecció de Dades.
 • Obligació de comunicar les violacions de seguretat
 • Responsabilitats i sancions més altes en cas d’incompliment.

 Com us podem ajudar ?

 • Davant l’impacte de l’aplicació de la nova normativa és convenient la realització d’una revisió dels tractaments que es facin i un pla d’actuació per a la implementació del nou Reglament.
 • Per tal de facilitar l’acompliment de la normativa posem a la vostre disposició la possibilitat de que un especialista en la matèria us visiti sense compromís i us pugui presentar una proposta adequada a les vostres necessitats.
 • A aquests efectes podeu contactar amb nosaltres, si hi esteu interessats.

Truqueu sense compromís al 938836899 o envieu un correu a info@btic.cat

Agencia Española de Protección de Datos

23.763 comments on “Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679— RGPD / GDPR”