Solucions Cloud i Teletreball

#Coronavirus #Covid-19 #teletreball #cloud #btic

Amb la finalitat de preservar la salut dels treballadors, i seguint les recomanacions sanitàries, moltes empreses necessiten eines per facilitar el teletreball.

A Btic tenim la tecnologia adequada per cada cas: econòmica, escalable,  segura i amb una implementació molt ràpida.

Per menys del què penses et donem solució a aquesta emergència amb eines de futur per afrontar la demanda creixent de serveis accessibles i compartits.

Servidors cloud VPS – Tallafocs i VPN – Cloud Backup – Escriptoris Remots